2012-02-Madrid-Metropolis

Photo: G. Simone / Europa Nostra